> Shopinformatie

Om voor u de inkoop in onze shop te vergemakkelijken, willen wij voor u alle voor de inkoop van belangzijnde informaties en gegevens overzichtelijk vasthouden

1 .Betalingswijze

  - Kredietkaarten: MasterCard, VisaCard, DinersCard
  - onder rembours
  - per bankafschrijving
  - vooruitbetaling
  - op rekening (als u als klant geregistreerd bent)

2. Levering

  per post of pakketdienst

3. Leveringstijd

  in het binnenland Duitsland binnen 24 tot 48 uur
  in het buitenland in Europa binnen 48 tot 72 uur
  in de rest van het buitenland 4 - 6 dagen

4. Herroepings/teruggaverecht

  30 dagen, zonder opgave van redene

  In geval van herroeping, worden de eventueel reeds gedane betalingen binnen een termijn van 30 dagen na terugontvangst van de waren, aan de klant terugvergoed.

  De klant kann de waren op ons risico terug sturen, voor zover de bestelde waren beneden een waarde van 40,00 EUR ligt, moet de klant de kosten van de terugzending betalen. Bij een warenwaarde boven de 40,00 EUR of bij foutieve levering van ons draagt ERLINDA de kosten voor de terugzending.

5. Verzendkosten

  Warenleveringen vanaf 100,00 EUR leveren wij in Nederlands zonder bijkomende kosten (vrachtvrij)

  Warenlevering beneden 100.00 EUR leveren wij in Nederlands op de gunstigste manier van verzending (Verzendkostenplichtig)

5.1 Tariven

  pauschaal 9,95 EUR als verzekerd pakje binnen Nederland

  andere landen, bedrag zie bestelzijde

6. Garantie

  Met deze consumentengarantie verzekert ERLINDA , dat ieder produkt vanaf koopdatum 1 (een) jaar lang zonder materiaal of produktiefout is.

  Zou er tijdens de garantietijd een gebrek aan het produkt optreden, dat op materiaal of produktie terug te voeren is,zullen wij dat produkt volgens onze garantiebepalingen zonder berekening van werk en materiaalkosten repareren. ERLINDA behoudt het recht, defekte produkten (naar algemene maatstaven) door nieuwe produkten , respectievelijk ruiling, te vervangen.

7. Manieren van bestellen

  per email shop@erlinda.de
  per telefoon (+49 - 2153 - 402 761)
  per fax (+49 - 2153 - 402 767)
  per post: ERLINDA Solingen GmbH, Schlagbaumerstr. 154-156, 42653 Solingen, Duitsland

8. Gegevensbescherming

  De aan de ERLINDA gegeven gegevens (persoonlijke also ok zakelijke) dienen uitsliutend tot intern gebruik en worden niet openbaar kenbaar gemaakt of aan derde doorgegeven,volgens de(BDSG) landelijke gegevens- bescherminswet.

  Alle persoonlijke gegevens worden 90 dagen na betalingsingang , voorzover er geen storingen zijn in de koopovereenkomst, uitgewist.