> Regulamin sklepu

Wszystkie ceny podane s膮 w EUR (EURO), w obrocie krajowym plus VAT w dniu fakturowania. Wszystkie umowy dodatkowe, w szczeg贸lno艣ci warunki p艂atno艣ci - r贸wnie偶 przez naszych przedstawicieli - wymagaj膮 jednoznacznego pisemnego potwierdzenia. Nasze ceny s膮 oparte na podstawie obliczeniowej w dniu dostarczenia naszej oferty. Wyst臋puje do momentu dostarczenia towaru, zmiany podstawy oblicze艅 z powodu wzrostu p艂ac, materia艂贸w lub innychZastrzegamy sobie prawo do dokonania nieplanowanej korekty naszych cen. 2. Opakowanie

  Opakowanie jest naliczane w biznesie krajowym po koszcie w艂asnym. Je艣li klient wymaga specjalnego opakowania, wyra偶a ograniczenia wagowe poszczeg贸lnych pude艂ek, 偶膮da specjalnych rozmiar贸w lub specjalnych materia艂贸w opakowaniowych, naliczamy op艂aty wed艂ug normalnych cen rynkowych. Zawsze 艂adujemy palety po cenie, je艣li nie przekazujemy nam palet z wymian膮 lub je艣li palety nie s膮 nam zwracane bezp艂atnie. W przypadku przesy艂ek eksportowych u偶ywamy specjalnych skrzynek, kt贸re pobieramy po koszcie. Zgodnie z rozporz膮dzeniem w sprawie opakowa艅 z dnia 12 czerwca 1991 r. Odbierzemy nasze opakowanie transportowe, o ile dostarczymy je bezp艂atnie. To opakowanie b臋dzie nadal u偶ywane przez nas lub poddane recyklingowi w celu jego utylizacji. 3. Wysy艂ka Niemcy

   Wysy艂ka odbywa si臋 przez nas w najta艅szy spos贸b z wybranym przez nas przewo藕nikiem. Wszystkie zam贸wienia s膮 dostarczane z magazynu. Podejmujemy dostaw臋 "tylko do domu", je艣li mo偶emy przela膰 poczt膮 i koszty dostawy w ca艂o艣ci na fakturze. 4. Wysy艂ka za granic臋

    Wysy艂ka jest najta艅szym sposobem z wybranym przez nas przewo藕nikiem. Dostawy do 1500 euro - s膮 op艂acone z g贸ry za towar. Dostawy FCA do Incoterms 2000 w Niemczech s膮 dokonywane z warto艣ci zam贸wienia netto w wysoko艣ci 1500 EUR. 5. Wysy艂ka og贸lnie

     Koszty ekspresowe s膮 zawsze ponoszone przez odbiorc臋, chyba 偶e z naszej winy nie dotrzymamy daty potwierdzenia przez nas na pi艣mie. Nasza wada jest wykluczona w przypadku braku surowc贸w lub energii, oficjalnej interwencji, spor贸w pracowniczych, wojny, rozruch贸w lub jakiejkolwiek si艂y wy偶szej. Nasza wina jest r贸wnie偶 wykluczona, je艣li wp艂ynie to na dostawc贸w wy偶ej wymienionych sytuacji, a tym samym os艂abiona zostanie nasza zdolno艣膰 do dostarczania. 6. Ubezpieczenia

      Ubezpieczamy nasze dostawy przed zniszczeniem i strat膮 przy standardowej stawce 5 鈥 warto艣ci netto. Je偶eli sk艂adki ulegn膮 zmianie w trakcie obowi膮zywania niniejszego cennika, zastrzegamy sobie prawo do niezapowiedzianej korekty. Regularne kontrole i stosowanie niezmiennie wysokiej jako艣ci materia艂贸w opakowaniowych s膮 standardem naszego domu. W przypadku wyst膮pienia u艂amek, nale偶y najpierw skontaktowa膰 si臋 z przewo藕nikiem, tj. Poci膮giem, poczt膮, spedytorem lub paczk膮. Zg艂o艣 szkody, nawet je艣li wady nie s膮 widoczne na zewn膮trz, a kartony dotar艂y do pa艅stwa w idealnym stanie. Przewo藕nicy przyjmuj膮 r贸wnie偶 ukryte wady od momentu dostawy do 6 dni roboczych po dostawie. Przypu艣膰my, 偶e przesy艂ka opu艣ci艂a nasz dom w idealnym stanie. 7. Skarg

       Reklamacje dotycz膮ce jako艣ci lub ilo艣ci nale偶y sk艂ada膰 na pi艣mie bez uszczerbku dla uprzedniego powiadomienia niezw艂ocznie po ich wykryciu, ale najp贸藕niej 10 dni po dacie faktury w kraju i 30 dni po wystawieniu faktury za granic膮. Reklamowane przesy艂ki nale偶y przes艂a膰 do nas bez frachtu i koszt贸w. Niewylane przesy艂ki nie s膮 akceptowane i wymieniane przez nas. W przypadku uzasadnionej reklamacji wymienimy op艂at臋 pocztow膮 zap艂acon膮 przez klienta. Naprawiamy usterki, wymieniamy towary lub wystawiamy uznany przez nas kredyt. Dalsze roszczenia, takie jak zmiana lub obni偶ka, odszkodowanie z tytu艂u poniesionych szk贸d lub odszkodowania za szkody wt贸rne s膮 wyra藕nie wykluczone. 8. Potwierdzenie zam贸wienia

        Co do zasady potwierdzamy zam贸wienie tylko wtedy, gdy zam贸wienie klienta znacznie odbiega od naszego opisu produktu, cen oraz naszych warunk贸w dostawy i p艂atno艣ci. 9. Specjalna

         Produkty na zam贸wienie wymagaj膮 naszej pisemnej oferty z dok艂adn膮 deklaracj膮 produktu i zawsze s膮 oferowane w cenach netto. 10. Czas dostawy

          Nasz czas dostawy wynosi zwykle 3-4 tygodnie w przypadku towar贸w standardowych w ilo艣ciach handlowych. W przypadku ilo艣ci niestandardowych i hurtowych czasy dostaw w naszych ofertach podlegaj膮 ograniczeniom okre艣lonym w pkt 5 niniejszych warunk贸w dostawy i p艂atno艣ci. 11 Zastrze偶enie w艂asno艣ci

           Wszystkie dostarczone przez nas towary pozostaj膮 nasz膮 w艂asno艣ci膮 do momentu pe艂nej zap艂aty wszystkich naszych roszcze艅 i rozliczenia na rachunek debetowy lub debetowy na rachunku bie偶膮cym. Kupuj膮cy ma prawo do rozporz膮dzania dostarczonymi przez nas towarami we w艂a艣ciwym czasie prowadzenia dzia艂alno艣ci. Otrzymane roszczenia uwa偶a si臋 za przypisane do nas, dop贸ki nasze zaleg艂e faktury nie zostan膮 op艂acone z tego towaru. 12. P艂atno艣膰

            呕膮damy zap艂aty w ci膮gu 2 tygodni z 2% rabatem lub w ci膮gu 30 dni got贸wk膮 netto. Decyduj膮ce znaczenie dla terminu p艂atno艣ci ma data faktury. Faktury b臋d膮 generowane przez nas w nast臋pnym dniu wysy艂ki. Czeki i weksle s膮 akceptowane przez nas tylko w zwi膮zku z p艂atno艣ci膮 i s膮 uznawane za zaakceptowane po dokonaniu wp艂aty i uznania na jednym z naszych kont. Akceptujemy weksle jako 艣rodek p艂atniczy tylko wtedy, gdy wcze艣niej zosta艂a sporz膮dzona pisemna zgoda na przyj臋cie. Rabat i dodatkowe op艂aty z weksla s膮 zawsze pobierane przez trasata. W przypadku p艂atno艣ci wekslowych, generalnie nie akceptujemy odliczenia rabatu got贸wkowego. Op艂aty bankowe s膮 zwykle ponoszone przez klienta. 13. Debetowej

             Udzielamy 3% rabatu got贸wkowego po z艂o偶eniu autoryzacji polecenia zap艂aty. Polecenie zap艂aty jest wystawiane u nas w dniu wystawienia faktury. Przedp艂ata nie ma wp艂ywu na t臋 zni偶k臋 14. Wa偶no艣膰

              Nasze warunki dostawy i p艂atno艣ci s膮 wi膮偶膮ce, nawet je艣li odbiegaj膮 od warunk贸w zakupu naszych klient贸w. W tym przypadku nie musimy udziela膰 偶adnego konkretnego powiadomienia, nawet je艣li warunki naszych klient贸w okre艣laj膮 sprzeczno艣膰.

               Nasze warunki s膮 wi膮偶膮ce i prawnie wi膮偶膮ce dla ka偶dego zam贸wienia. 15. W艂a艣ciwo艣膰

                Miejscem zap艂aty i wykonania oraz miejscem jurysdykcji dla wszystkich naszych dostaw jest siedziba firmy dostawczej, ERLINDA, o ile pisemnie nie potwierdzono przez nas innej jurysdykcji.