10 630 - Kutikyol niper - estenles - Pagpapaluwang

Kutikyol niper - estenles

Kutikyol niper, pinadaop, 9,5 cm, estenles, satin, ½ talim na pamputol, 6 mm, isahang paigkas