11 238 - Kutikyol niper - estenles - Pagpapaluwang

Kutikyol niper - estenles

Kutikyol niper, pinadaop, 10 cm, estenles, satin, ½ talim na pamputol, 6 mm, espayral na paigkas