31 930 - Ingron niper sa paa - estenles - Pagpapaluwang

Ingron niper sa paa - estenles

Niper para sa ingron ng kuko sa paa, balingkinitan ang desenyo, 11 cm, pinapasok, estenles, satin, bilog ang dulo, dalawahang paigkas, kalidad propesyonal