50 150 - NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil - Pagpapaluwang

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

NailMaid 'iba't ibang kulay' - seramikang pangkikil ng kuko, kaha abo, pansabit maron