59 089 - ProPed nangángani-nganinag - seramikang pang-alis ng kalyo - Pagpapaluwang

ProPed nangángani-nganinag - seramikang pang-alis ng kalyo

ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo nangángani-nganinag puti ang hawakan, 21,5 cm, hugis sa gitna hilaw na azul