60 030 - Gunting sa kuko - estenles - Pagpapaluwang

Gunting sa kuko - estenles

Gunting sa kuko, 9 cm, baluktot ang dulo, satin, estenles