68 540 - Gunting para sa buhok Titan Style - estenles - Pagpapaluwang

Gunting para sa buhok Titan Style - estenles

Gunting para sa buhok tipo-titan, na may tunay tonilyo, 13 cm, 5", sidang satin, estenles