89 831 - Tiyani para sa dentista - Pagpapaluwang

Tiyani para sa dentista

Tiyani para sa dentista, mahabang payuko at matulis ang dulo, 15,5 cm, satin, estenles