90 099 - Tanghalan ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo - Pagpapaluwang

Tanghalan ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo

Tanghalang sa ProPed 'nangángani-nganinag', 15 seramikang pang-alis ng kalyo, iba't ibang kulay