Pampalambot ng kutikyol

Ang masilang ng kutikyol ay palalambotin ng isang kagamitang parang pluma may lamang likidong ipapahid sa gilid ng kuko upang ang kutikyol ay lalambot at madaling tanggalin. Ito'y walang kahalong kemikal. Ang lamang likido ay may bitamina C at E. Ang natural na langis ng almond at abocado ay pampalambot at pagkayod ng kutikyol. Bagay na madaling gagawin: ipahid sa kutikyol, antayin sandali, tapos itulak o sundutin ang kutikyol o tatanggaling. Samakatuwid ay kailangan ng isang kalusugan at maayos na kutikyol sa kuko.

Code ng artikulo: 08 008
Kulay: azul

Laki: 120 mm
Bigat: 12 g

Presyo: 5,50 EUR