Kutikyol niper - estenles

Gawa sa kamay na niper tumpak na kagamitang pang-alis ng kutikyol. Ang sa ibabaw ay yari sa kagamitan pantistis, hindi makintab para maiwasan ang pagpalos ng liwanag sa mata. Ito'y madaling maesterilisa sa pang-esterilisahan o sa autoklave.Code ng artikulo: 11 330
Talim na pamputol: 1/4 - 3 mm

Uri: pinadaop
Katangian: maesterilisa

Ibabaw: satin
Paigkas: isahang paigkas

Laki: 100 mm
Bigat: 52 g

Presyo: 27,50 EUR