Niper para sa kuko ng paa - estenles

Ito'y gawa sa isang pinakamataas at tunay na uring bakal na estenles, para sa propesyonal na pagpedikyur. Ang sa ibabaw nito'y hindi makintab para maiwasan ang pagpalos ng liwanag sa mata. Ang hawakan ay may dahilig upang hindi dudulas ang kamay sa paghawak nito. Ito'y madaling maesterilisa sa pang-esterilisahan o sa autoklave.Code ng artikulo: 22 830
Talim na pamputol: malukong

Uri: pinadaop
Katangian: maesterilisa

Ibabaw: satin
Paigkas: may gulong sa paigkas

Laki: 120 mm
Bigat: 80 g

Presyo: 35,75 EUR