Niper para sa kuko ng paa - estenles

Ito'y ginawa ng isang taong may pinakamataas na kaalaman nito na galing sa Solingen - kalidad yari sa 'Germany' at gawa sa isang pinakamataas na uring bakal na estenles. Gamit para sa propesyonal na pedikyur sa bahay at sa paglalakbay. Ang sa ibabaw nito'y hindi makintab para maiwasan ang pagpalos ng liwanag sa mata. Ito'y may seradura sa hawakan at pasadyang ginawa para sa mga matitigas na kuko sa paa at madaling maesterilisa sa pang-esterilisahan o sa autoklave.Code ng artikulo: 25 030
Talim na pamputol: malukong

Uri: pinadaop
Katangian: maesterilisa

Ibabaw: satin
Paigkas: paigkas na pabariles

Laki: 130 mm
Bigat: 110 g

Presyo: 43,50 EUR