Niper para sa kuko ng paa may paghahatid - estenles

Ito'y gawa sa isang pinakamataas at tunay na uring bakal na estenles, para sa propesyonal na pagpedikyur. Ang paghahatid nitong pedikyur niper ay nakapagbabawas sa puwersa sa pagpisil nitong hawakan, samakatuwid ang niper na ito ay tunay para pamputol sa mga matitigas na kuko ng paa. Ang sa ibabaw nito'y hindi makintab para maiwasan ang pagpalos ng liwanag sa mata. Ito'y may seradura sa hawakan at pasadyang ginawa para sa mga matitigas na kuko sa paa at madaling maesterilisa sa pang-esterilisahan o sa autoklave.Code ng artikulo: 28 030
Talim na pamputol: malukong

Uri: pinapasok
Katangian: maesterilisa

Ibabaw: satin
Paigkas: paigkas na pabariles

Laki: 165 mm
Bigat: 145 g

Presyo: 88,00 EUR