Plais na pang-alis sa buto ng isda - estenles 

Ang plais na ito ay pang-alis ng buto sa isda, at ito'y ginagamit sa mga magagaling na kainan o sa gastronome. Tinatanggal nito ang mga buto at tinik ng mga isda lalo na yaong mga mabuto. Ang sa ibabaw nito'y hindi makintab para maiwasan ang pagpalos ng liwanag sa mata. Madaling mahuhugasan sa hugasan ng pinggan.

Code ng artikulo: 38 430
Ibabaw: satin

Uri: pinadaop
Laki: 180 mm

Laki: isahang paigkas
Bigat: 130 g

Presyo: 31,50 EUR