Gunting sa kuko - nikilado

Nikiladong gunting pang kuko na kurbado ang bleyd na hinasa ng isang bihasang mangagawa, ito'y may kombinasyong gamit; ang manipis at matulis na dulo ay gamit pang-alis ng kutikyol samamtalang ang bleyd nito ay para sa kuko. Ito'y ginawa ng isang taong bihasa sa gawain nito, kaya eksperto at tumpak sa paggawa.

Code ng artikulo: 62 010
Ibabaw: makintab

Uri: baluktot
Katangian: pangmanikyur na dulo

Laki: 90 mm
Bigat: 25 g

Presyo: 18,25 EUR