Gunting para sa buhok - estenles

Gunting para sa buhok gawa sa isang mataas na uri na bakal na estenles. Pinatalas na matalas ang gilid nito at pinahasa sa kamay. Tunay na ginawa ng bihasan mangagawa. Pormang ergonomikal na may pampatumpak na tornilyo, may tornilyo rin sa itaas ng sandalan ng daliri at may gomang pampigil upang walang tunog kung gagamitin.

Code ng artikulo: 68 136
Ibabaw: makintab

Uri: tuwid
Katangian: tornilyong pantumpak

Laki: 155 mm
Bigat: 50 g

Presyo: 46,75 EUR