Kasangkapan na may dalawang kagamitan

Pangkikil sa gilid at sulok ng kuko na gawa sa pantistis na bakal para ikikil ng ingron sa kuko ng paa. May dalawang gamit. Sa isang dulo nito ay pabaluktot samantalang sa kabilang dulo ay tuwid. Ito'y madaling maesterilisa sa pang-esterilisahan o sa autoklave.

Code ng artikulo: 75 530
Uri: kikil na pang gilid

Ibabaw: satin
Katangian: maesterilisa

Ulo ng gamit 1: tuwid
Ulo ng gamit 2: baluktot

Laki: 135 mm
Bigat: 21 g