Tanghalan sa pambulsang gamit pamlalaki

Tanghalan ng 12 perasong matataas na uring pambulsang gamit pamlalaki (00 436).

Ang katipunan na estenlesadong gamit pangmanikyur ay naglalaman ng 3 peraso. Ang lalagyan nito ay itim at gawa sa tunay na balat. Ang maliit na katipunan nito ay mataas ang halaga dahil sa kanyang halataing kagandahang kaya magandang panregalo.

nilalaman:Code ng artikulo: 90 001
Sukat sa tanghalan: 14,5 x 18,0 cm

Nilalaman: 12 piraso
Haba sa tanghalan: 23,0 cm

Laman ng bawat Set: 3 piraso estenles
Bigat: 740 g