Tanghalan Pockit - seramik na pangkikil na paikot

Seramikong pangkikil ng kuko. Ito'y matigas at tumatagal, "micro- crystal" na pangkikil ng kuko, yari sa espesyal na "ruby-corundum", malambot na malambot at silyado ang mga dulo ng kuko. Madaling linisin, samakatuwid pangkalusugan. Dalawang panig na iniikot: magaspang at pino. Ang bahaging pangkikil ay naipasok sa lalagyan upang hindi masisira. Angkop na gamit para sa maselang mga kuko. Maunlad na teknoloheyang pangkikil sa ibabaw kaya ang kinalabasan ay likas na kuko.

iba't ibang kulay

Code ng artikulo: 90 079
Sukat sa tanghalan: 13,0 x 14,5 cm

Nilalaman: 24 piraso
Haba sa tanghalan: 20,0 cm

Bigat: 420 g