> Seramik na pangkikil ng kuko > NailMaid en couleur

 1  2  ||  susunod 

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 150
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: maron
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 151
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: kahil
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 152
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: pula
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 153
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: dilaw
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 154
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: pusya pink
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 155
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: abo
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 157
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: berde
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 158
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: azul
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 159
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: puti
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+

Tanghalan NailMaid 'na iba't ibang kulay'


Code ng artikulo: 90 083
Sukat sa tanghalan: 22,0 x 19,0 cm

Nilalaman: 24 piraso
Haba sa tanghalan: 26,0 cm

Bigat: 860 g

Tanghalan NailMaid 'na iba't ibang kulay'

+