Seramik na pangkikil ng kuko

 1  2  3  4  ||  susunod 

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 090
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: maron
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 091
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: kahil
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 092
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: pula
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 093
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: dilaw
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 094
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: pusya pink
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 095
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: abo
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 097
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: berde
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 098
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: azul
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 099
Sera: 140 mm

Kaha: puti
Bukas: 190 mm

Clip: puti
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'linya puti' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 150
Sera: 140 mm

Kaha: abo
Bukas: 190 mm

Clip: maron
Bigat: 30 g

Presyo: 12,95 EUR
   

NailMaid 'en color' - seramikang pangkikil

+