> Tanghalan > Seramik na pangalis ng kalyo

Tinanghal ROMEO 'snow'


Code ng artikulo: 90 089
Sukat sa tanghalan: 17,5 x 18,0 cm

Nilalaman: 15 piraso
Haba sa tanghalan: 36,5 cm

Bigat: 1730 g

Tinanghal ROMEO 'snow'

+

Tanghalan ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo


Code ng artikulo: 90 099
Sukat sa tanghalan: 15,5 x 17,5 cm

Nilalaman: 15 piraso
Haba sa tanghalan: 30,5 cm

Bigat: 1775 g

Tanghalan ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo

+

Panghalili sa tanghalan ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo


Code ng artikulo: 90 599
Katangian: wala tanghalan

Nilalaman: 15 piraso
Bigat: 1150 g

Panghalili sa tanghalan ProPed - seramikang pang-alis ng kalyo

+