> Tanghalan > Manikyur Sets

Tanghalan sa pambulsang gamit pamlalaki


Code ng artikulo: 90 001
Sukat sa tanghalan: 14,5 x 18,0 cm

Nilalaman: 12 piraso
Haba sa tanghalan: 23,0 cm

Laman ng bawat Set: 3 piraso estenles
Bigat: 740 g

Tanghalan sa pambulsang gamit pamlalaki

+

Tanghalan sa pambulsang gamit pamlalaki


Code ng artikulo: 90 002
Sukat sa tanghalan: 14,5 x 18,0 cm

Nilalaman: 12 piraso
Haba sa tanghalan: 23,0 cm

Laman ng bawat Set: 4 piraso estenles
Bigat: 1040 g

Tanghalan sa pambulsang gamit pamlalaki

+