> Tanghalan > NailFit

Tanghalan NailFit iba't ibang kulay pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 031
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 24 piraso
Haba sa tanghalan: 24,5 cm

Bigat: 675 g

Tanghalan NailFit iba't ibang kulay pamputol ng kuko

+

Tanghalan NailFit pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 040
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 48 piraso
Haba sa tanghalan: 24,5 cm

Bigat: 1200 g

Tanghalan NailFit pamputol ng kuko

+

Tanghalan NailFit iba't ibang kulay pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 041
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 48 piraso
Haba sa tanghalan: 24,5 cm

Bigat: 1200 g

Tanghalan NailFit iba't ibang kulay pamputol ng kuko

+

Tanghalan NailFit 'itim at puti' pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 043
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 48 piraso
Haba sa tanghalan: 24,5 cm

Bigat: 1200 g

Tanghalan NailFit 'itim at puti' pamputol ng kuko

+

Tanghalan NailFit pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 044
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 48 piraso
Haba sa tanghalan: 24,5 cm

Bigat: 1400 g

Tanghalan NailFit pamputol ng kuko

+

Tanghalan NailFit pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 045
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 48 piraso
Haba sa tanghalan: 24,5 cm

Bigat: 1600 g

Tanghalan NailFit pamputol ng kuko

+

Panghalili sa tanghalan NailFit 'sariling desenyo' pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 530
Katangian: wala tanghalan

Nilalaman: 24 piraso
Bigat: 520 g

Panghalili sa tanghalan NailFit 'sariling desenyo' pamputol ng kuko

+

Panghalili sa tanghalan NailFit pamputol ng kuko


Code ng artikulo: 90 540
Katangian: wala tanghalan

Nilalaman: 24 piraso
Bigat: 585 g

Panghalili sa tanghalan NailFit pamputol ng kuko

+

Panghalili sa tanghalan NailFit iba't ibang kulay


Code ng artikulo: 90 541
Katangian: wala tanghalan

Nilalaman: 24 piraso
Bigat: 575 g

Panghalili sa tanghalan NailFit iba't ibang kulay

+