> Seramik na pangkikil ng kuko > NailMaid translucent

 1  2  3  ||  susunod 

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 721
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag pula
Bukas: 190 mm

Clip: hilaw na azul
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 729
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag pula
Bukas: 190 mm

Clip: puti
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 744
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag pusya pink
Bukas: 190 mm

Clip: pusya pink
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 760
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: maron
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 761
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: hilaw na azul
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 762
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: pula
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 763
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: dilaw
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 764
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: pusya pink
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 765
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: abo
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 767
Sera: 140 mm

Kaha: nangángani-nganinag itim
Bukas: 190 mm

Clip: berde
Bigat: 30 g

Presyo: 9,95 EUR
   

NailMaid 'nangángani-nganinag' - seramikang pangkikil

+