> Tanghalan > Katipunan ng pang-ngangalag

Tanghalan Pampalambot ng kutikyol


Code ng artikulo: 90 018
Sukat sa tanghalan: 21,0 x 12,0 cm

Nilalaman: 20 piraso
Haba sa tanghalan: 28,0 cm

Kulay: azul
Bigat: 480 g

Tanghalan Pampalambot ng kutikyol

+

Tanghalan katipunang pangangalaga sa kuko 5 piraso


Code ng artikulo: 90 054
Sukat sa tanghalan: 22,5 x 23,0 cm

Nilalaman: 10 piraso
Haba sa tanghalan: 30,0 cm

Laman ng bawat Set: 5 piraso
Bigat: 1010 g

Tanghalan katipunang pangangalaga sa kuko  5 piraso

+