> Seramik na pangkikil ng kuko > Pockit

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 302
Kahaba: 80 mm

Kaha: nangángani-nganinag pula
Kalapad: 27 mm

Katawan: hilaw na rosas - hilaw na berde
Bigat: 14 g

Presyo: 6,95 EUR
   

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil

+

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 304
Kahaba: 80 mm

Kaha: nangángani-nganinag pusya pink
Kalapad: 27 mm

Katawan: hilaw na rosas - hilaw na berde
Bigat: 14 g

Presyo: 6,95 EUR
   

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil

+

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 307
Kahaba: 80 mm

Kaha: nangángani-nganinag berde
Kalapad: 27 mm

Katawan: hilaw na rosas - hilaw na berde
Bigat: 14 g

Presyo: 6,95 EUR
   

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil

+

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 308
Kahaba: 80 mm

Kaha: nangángani-nganinag azul
Kalapad: 27 mm

Katawan: hilaw na rosas - hilaw na berde
Bigat: 14 g

Presyo: 6,95 EUR
   

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil

+

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil


Code ng artikulo: 50 309
Kahaba: 80 mm

Kaha: nangángani-nganinag puti
Kalapad: 27 mm

Katawan: hilaw na rosas - hilaw na berde
Bigat: 14 g

Presyo: 6,95 EUR
   

Pockit - kanaladong seramikang pangkikil

+

Tanghalan Pockit - seramik na pangkikil na paikot


Code ng artikulo: 90 079
Sukat sa tanghalan: 13,0 x 14,5 cm

Nilalaman: 24 piraso
Haba sa tanghalan: 20,0 cm

Bigat: 420 g

Tanghalan Pockit - seramik na pangkikil na paikot

+

Panghalili sa tinanghal na pangkikil na Pockit


Code ng artikulo: 90 579
Katangian: wala tanghalan

Nilalaman: 24 piraso
Bigat: 450 g

Panghalili sa tinanghal na pangkikil na Pockit

+