> Seramikang pangalis ng kalyo > ROMEO

Tinanghal ROMEO 'snow'


Code ng artikulo: 90 089
Sukat sa tanghalan: 17,5 x 18,0 cm

Nilalaman: 15 piraso
Haba sa tanghalan: 36,5 cm

Bigat: 1730 g

Tinanghal ROMEO 'snow'

+